ollex logo

Kancelaria Odszkodowawcza

ollex logo

zadzwon static

zadzwon3

Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń od ubezpieczycieli

Court Hammer

Firma OL-LEX współpracuje z kancelariami na terenie całego kraju, dzięki czemu możemy poprowadzić każdą sprawę o odszkodowanie. Jednym z naszych partnerów jest Kancelaria Prawna Mediator Sp. J.

Kancelaria Prawna Mediator Sp. J.

Mediator Sp. J. to kancelaria prawna, która działa od 2003 r., ułatwiając osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskanie należnych odszkodowań. Kancelaria oferuje swoim klientom skuteczną pomoc, opierając się na znakomitej orientacji w obowiązujących przepisach i zgromadzonym doświadczeniu, potwierdzonym ponad sześcioma tysiącami zleconych spraw. Mediator Sp. J. reprezentuje przed ubezpieczycielami Polaków z całej Europy.

Firma Mediator, reprezentując interesy swoich klientów, działa kompleksowo, a każda prowadzona sprawa jest realizowana w kilku kolejnych etapach. W pierwszym przedstawia ubezpieczycielowi roszczenie w imieniu swego zleceniodawcy, opierając się na zebranej dokumentacji. W razie podjęcia przez firmę ubezpieczeniową, do której Mediator Sp. J. kieruje wniosek o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia decyzji odmownej w następnym etapie składane jest stosowne odwołanie. W przypadku gdy i ono nie skutkuje zawarciem ugody i wypłatą należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia bądź odszkodowania Kancelaria kontynuuje postępowanie na drodze sądowej. W takim przypadku Klientów reprezentują etatowi radcy prawni – kontraktowi pracownicy Kancelarii Mediator. Spółka Mediator jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Lublinie, zaś siedziba Spółki mieści się w Kraśniku. Na terenie całego kraju firma Mediator jest reprezentowana przez Doradców Klienta, którzy służą pomocą każdemu, kto wyrazi zainteresowanie świadczonymi usługami. Spotkanie z Doradcami Klienta i udzielane przez nich porady są bezpłatne i niezobowiązujące. Po udzieleniu przez poszkodowanego pełnomocnictwa Mediator wspólnie z nim gromadzi konieczną dokumentację i rozpoczyna proces dochodzenia roszczeń.

Zakres działania

Strona internetowa Mediator Sp.J.

Kancelaria Prawna MEDIATOR oferuje egzekwowanie odszkodowań na rzecz poszkodowanych w wypadkach. Szczegółowy zakres świadczonych przez nas usług znajdą Państwo na stronie internetowej kancelarii Mediator Sp.J. Reprezentujemy interesy naszych klientów w razie takich zdarzeń, jak m.in.:

 

Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała lub śmiertelnyi284008264493564208. szw480h1280

  • Poszkodowany to kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta lub inna osoba.
  • Poszkodowani doznali obrażeń ciała lub zginęli na skutek wypadku drogowego.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest fakt, że poszkodowany nie jest wyłącznym sprawcą wypadku.


Wypadek z zaniedbaniai284008264493564230. szw480h1280

Poszkodowanym jest osoba, która w wyniku zaniedbania innej osoby fizycznej lub prawnej, np.: firmy, instytucji, władz samorządowych, odniosła obrażenia. Wśród zdarzeń, które mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń, są m.in.:

  • potknięcie się na nierówności chodnika,
  • poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku,
  • upadek na uszkodzonych schodach lub potknięcie się na wystającej studzience.


Wypadek w rolnictwiei284008264493564310. szw480h1280

Poszkodowany odniósł obrażenia ciała lub zginął w wyniku wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym.


Wypadek w pracyi284008264493564407. szw480h1280

Pracownik odniósł obrażenia ciała, poniósł koszty lub został narażony na straty z winy zakładu pracy.


Błąd medyczny lub zdarzenie medycznei284008264493564551. szw480h1280

Poszkodowany ucierpiał wskutek błędu, lub zdarzenia medycznego. Błędy w sztuce medycznej, skutkujące pogorszeniem zdrowia to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej pomoc medyczną, które doprowadziły do szkody na osobie.

Problemy z odszkodowaniem z polis dobrowolnychi284008264493565053. szw480h1280

Poszkodowany nie uzyskał należnego odszkodowania z posiadanej przez siebie polisy ubezpieczeniowej. Prowadzimy obsługę m.in. polis na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy polis pracowniczych.